Selamat datang ke website pendaftaran dropship produk Harrset – 7 days edition

Terima kasih kerana memilih untuk memulakan perniagaan bersama kami. Kami sedang mencari 100 orang agent yang terawal untuk menyertai group pemasaran produk terbaru kami.

Adalah saya seperti nama di atas mulai hari ini akan memberi sepenuh komitmen dan tenaga sayanuntuk melaksanakan perniagaan yang dirancang seperti yang telah ditetapkan. Saya sesungguhnyanberjanji untuk mematuhi segala arahan dari pihak HQ dan sedaya upaya untuk :n
1) Bekerjasama dan memberi komitmen penuh kepada pihak HQ atas segala penjualan /npemasaran dan pengurusan produk.n
2) Hadir ke segala kelas dan seminar / perjumpaan yang diadakan.n
3) Bersungguh-sungguh dan rajin untuk melaksanakan segala tugas dalam perniagaan ini.n
4) Menjaga tingkahlaku dan tatasusila sepanjang melaksanakan perniagaan ini.n
5) Menjaga nama baik syarikat / produk / pemilik perniagaan ini serta berlaku amanah dannjujur.n
6) Sentiasa berfikiran positif, kreatif dan menyumbang idea yang baik kepada HQ dan seluruh kumpulann
7) Bekerjasama dan tidak menyentuh sebarang isu sensitiviti atau sebarang unsur pergaduhan dalam kumpulan.n
8) Tidak menuntut semula modal / wang sekiranya urusan jual beli dengan HQ telahndilaksanakan. ( sekiranya ada )n
9) Bersetuju untuk bertanggungjawab atas sebarang tindakan sekiranya saya menyalahi mananperaturan yang telah ditetapkan.n
10) Menyatakan segala masalah berkaitan dengan perniagaan kepada HQ dan sentiasa mencari penyelesaian dan solusi terbaik untuk setiap permasalahan.n
Sekiranya saya melanggar sebarang syarat dan peraturan yang ditetapkan, pihak HQ berhak untuknmembatalkan keahlian saya dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas diri saya.
Back to Top